آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

آدرس محل فعالیت:  آذربایجان غربی – خیابان مافی جنب دادگستری خانواده

سوابق: ۱۶ سال

تلفن تماس: ۰۹۲۲۹۲۱۹۱۴۴

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

آدرس محل فعالیت: آذربایجان غربی – نقده – باشگاه هایلایف

سوابق: کارشناس ارشد و پژوهشگرفیزیولوژی ورزشی، مربی فیتنس تناسب اندام

تلفن تماس: ۰۹۳۶۹۶۷۲۶۸۴