آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

داشتن بازوهای بزرگتر 

نوشته شده توسط: فرانک زین

فرانک زین (هم دوره ای آرنولد) سه بار مقام مستر المپیا، مستر یونیورس و همچنین مستر آمریکا و مستر جهان را کسب کرده است. فیزیک بدنی او به عنوان استاندارد طلایی برای زیبایی و پرورش اندام شناخته شده است. در آپریل ۲۰۱۵، سر دبیران سایت ماسل و فیتنس (Muscle and Fitness) به او عنوان بهترین فیزیک بدنی در تمام دوران ها را دادند. زمانی که مصرف مکمل رایج نبود او اولین مصرف کننده ی مکمل به خصوص آمینو اسید بود به همین دلیل به او لقب “شیمیدان” دادند!

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

عضلات سه سر بازو

برای رسیدن به بدنی متقارن، متناسب و در عین حال خوش تراش و زیبا نظیر آنچه که قهرمانان رشته پرورش اندام در سطح جهانی دارند و به واسطه چنین بدنی زیبا، تحسین همگان را بر می انگیزند باید به تمرین دادن عضلات سه سر بازو بیش از پیش همت بگمارید. فراموش نکنید که عضلات پشت بازو در حدود دو سوم از کل فضای بازوها را به خود اختصاص داده اند و ورزشکاران رشته پرورش اندام برای رسیدن به سایزی معادل با پنجاه و چهار سانتی متر در بازوهای خود که هر پرورش اندام کاری آرزوی رسیدن به آن را دارد ناگزیر از بذل توجه ویژه به عضلات سه سر بازو خواهند بود.