آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

حرکت دمبل کلین

  • پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید.
  • دمبل ها را در کناره خارجی پاها قرار دهید.
  • بنشینید و وسط دمبل ها را بگیرید.
  • آنها را موازی عرض شانه ها از زمین بلند کنید.
  • قوس کمرتان را حفظ کنید.
  • پاها و شانه ها همزمان بلند می شوند.
  • یک پرش انجام دهید.
  • حرکت شراگ انجام دهید.