آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
26+

سود یک باشگاه بدنسازی در ایران بسته به مقدار سرمایه گذاری و منطقه قرار گیری آن باشگاه متفاوت است.

ولی به صورت کلی سود باشگاه ها را میتوانیم در ۴ دسته قرار دهیم و محاسبه کنیم.

۱- دسته اول: باشگاه های بدنسازی محلی و کوچک میباشد.

 نسبت به شهریه و تعداد اعضای خود حداقل سود این باشگاه ها با حدود ۵۰ تا ۷۰ هزارتومان شهریه و ۵۰ تا ۱۰۰ نفر ورزشکار بین  در هر ماه حداقل ۲/۵ میلیون تومان حداقل سود و حداکثر ۷ میلیون تومان می باشد.