آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
10+

سومو ددلیفت

وقتی که از حالت استاندارد ددلیفت به حالتی رجوع می کنید که فاصله بین پاها خیلی زیاد است و اصطلاحا مدل سومو نام دارد و فاصله دست ها نزدیک تر می شود چه اتفاقی رخ می دهد؟ و در حقیقت حرکت چه تغییراتی دارد؟
البته که ددلیفت استاندارد برترین مدل این حرکت است. دلیل اینکه Dead (مرده) نام گذاری شده این است که هر تکرار از حرکت از جایی آغاز می شود که وزنه روی زمین قرار می گیرد. این باعث می شود که ددلیفت حرکت خیلی خاصی شود چون در شروع هر تکرار نمی توانید انرژی بخش منفی حرکت را برای بخش مثبت آن استفاده کنید و تمام آنچه نیاز است توان در بخش مثبت حرکت است.

راهنمای مرحله به مرحله انجام ددلیفت

این یکی از دلایلی است که ددلیفت حرکت سختی جلوه کنید. برخلاف این حقیقت که وزنه را خیلی ساده از روی زمین بلند می کنید، فرم مورد نیاز برای هر کدام از تکرارها بسیار ضروری و پر جزئیات است.