آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
40+

میوه عضله ساز

نگرانی مربوط به بارگیری بیش از حد با فراکتوز و کربوهیدرات، سبب شده بسیاری از بدنسازان از مصرف میوه چشم پوشی کنند. با این وجود در این مقاله، قصدمان معرفی ۶ منبع فوق العاده در خانواده میوه جات است که منجر به بهبود فواید عضلانی می شوند.
میوه در محافل بدنسازی، اغلب شهرت خوبی ندارد؛ زیرا بدنسازان دوست ندارند به غذاهایی که با حجم زیادی از قند انباشته شده، روی خوش نشان دهند. با این حال، پیروی از انتخاب های زیر می تواند منجر به تقویت و آماده سازی ذهن و جسم یک بدنساز شود؛ آن هم در مقایسه با افرادی که بدون مصرف مواد غذایی غنی زیر، به راه خود در این زمینه ادامه می دهند.