آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

سیکس پک

شما هم این جمله را شنیده اید؟ اگر می خواهید نتیجه همیشگی را بگیرید کاری را انجام دهید که همیشه آن را انجام می داده اید. اما اگر نتیجه متفاوتی می خواهید پس وقت آن رسیده پروژه جدیدی را شروع کنید. هیچ شکی وجود ندارد که میان تنه تراشیده رتبه اول لیست آرزوهای هر فیتنس کاری است، ولی مشکل اصلی اینجاست که اکثر ورزشکارها هنوز به طور کامل نمی دانند که عملکرد عضلات شکم دقیقا چیست؟

این موضوع حتی در مورد بسیاری از ورزشکاران با تجربه یا مربیانی که هنوز نگاه سنتی در این مورد دارند و از روش های قدیمی و منسوخ شده برای بهترین نتیجه گیری استفاده می کنند صدق می کند. این برنامه مدرن دید تازه ای در رابطه با بهبود و عضلات مرکزی به شما می دهد. البته در کنار آن اندازه گیری کالری های مصرفی برای نمایش سیکس پک ها فراموش نشود.