آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

وزنه یا تکنیک؟

کرای ریچاردسون در تمرینات بازو اعتقادی به وزنه های سنگین ندارد و در برنامه های بدنسازی خود به جای آن فاکتورهای دیگری را ضروری قلمداد می کند. از نگاه این بدنساز حرفه ای در تمرین بازو نیازی نیست به غرور خود فکر کنید و در عوض توصیه می کند عوامل دیگری را مد نظر قرار دهید.
تمرین بازو فنی است اما باید از راه درستش وارد شد. این عضلات مثل عضلات پشت هستند و از این جهت شاید نیازی نباشد خیلی سراغ وزنه های فوق سنگین بروید تا به رشد برسید. بعضی از حرفه ای ها دوست دارند وزنه ها را سبک تر انتخاب کنند و تکرارها را در دامنه ۲۰ الی ۶۵ برای بازو حفظ کنند و دامنه کامل حرکات را با انقباض کامل در هر تکرار طی کنند.

آنچه من دوست دارم این است که وقتی به ناتوانی می رسم، سراغ تکرارهای یک چهارم و یک دوم می روم. این روش برایم تخریب اضافی به وجود می آورد. همان تخریبی که برای رشد نیاز دارم.
نمی خواهد وزنه های فوق سنگین استفاده کنید. چرا که در آن حالت بدنسازی کار نمی کنید. اوقاتی که وزنه ها را واقعا سنگین کرده ام. فرم حرکتی ام خراب شده است و این رویه برایم جواب نداده است. مفاصلم در نهایت درد گرفتند و واقعا به یک دم خوب عضلانی نرسیدم. تمرین پایه زیرکانه تر باشد نه سنگین تر.