آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

بدنسازی به طور خلاصه دارای یک اصل کلی است و آن هم اصل اضافه بار است. یعنی اگر شما هدف تان حجیم شدن عضلات است همیشه باید سعی تان این باشد که وزنه های کاربردی خود را افزایش دهید و برای این افزایش دادن باید صبور باشید اینجا فرمول رشد را در دست دارید.

تنها راه به دست آوردن عضلات بزرگتر افزایش دادن مداوم قدرت است. قدرت را می توانید با اضافه کردن تدریجی وزنه های کاربردی اضافه کنید. به عنوان مثال اگر قبل از رسیدن به ناتوانی می توانید با وزنه ۹۰ کیلویی ۶ تکرار پرس سینه بزنید و یک سال است که در همین موقعیت باقی مانده اید، آیا فکر می کنید عضلات شما باید تغییری حاصل کرده باشند؟