آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

دلتوئیدها

عضلات دلتوئید که ورزشکاران آنها را به نام عضلات سرشانه نیز می شناسند از جمله عضلاتی هستند که بزرگ، برجسته و همچنین ورزیده و تراشیده بودن آنها حائز اهمیت فراوانی در پرورش اندام بوده و نمای بسیار خوبی به ظاهر ورزشکار می بخشد.

زمانی که “بن جانسون” دونده نام آشنا و معروف دوهای سرعت، برای شروع رقابت، در حالت استارت قرار می گرفت با وجود اینکه این ورزشکار اصولا تمرین با وزنه بر روی سرشانه ها بدین معنی که در پرورش اندام معمول و مرسوم است را انجام نمی داده است اما سر شانه های حجیم، تراشیده و در عین حال زیبایی که در معرض دید می گذاشت توجه همگان را به خود جلب می کرد.