آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

برنامه بدنسازی را چند روز کارکنیم؟

چگونه می توانیم یک برنامه تمرینی مناسب برای رشد عضلاتی داشته باشیم و روش اجرای صحیح در حرکت ها چه اهمیتی دارد؟

تعداد روش های چینش یک برنامه تمرینی از تعداد حروف الفبا هم بیشتر است. مربیان معمولاً در نوشتن برنامه های تمرینی رشد عضلانی در هر جلسه حجم تمرینی بالایی را برای هر گروه عضلانی در نظر می گیرند، ولی نرخ تکرار تمرین بالایی را به آنها اختصاص نمی دهند. یکی از روش ها این است که از یک برنامه کلاسیک فشاری، کششی و پا استفاده کنید. شما در اینجا هر روز اول حرکت های سینه، سرشانه و پشت بازو: در روز دوم تمام پا و همچنین در روز سوم هم حرکت های پشت و جلو بازو را اجرا می کنید و روز بعد را هم به استراحت اختصاص می دهید. در اینجا باید بر روی این تمرکز داشته باشید که هر گروه عضلانی را با ۱۲ تا ۱۵ ست ۶ تا ۱۲ تکراری تمرین بدهید. این محدوده باعث فراهم شدن ترکیب مناسبی از فشار مکانیکی و سوخت و سازی می شود که برای ساخت عضله، به آن نیاز دارید.