آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

تکرار های زیاد کجا به کار می آیند؟ سوال این است که آیا در برنامه های قدرتی هیچ جایی برای استفاده از دامنه تکرارهای زیاد وجود دارد یا خیر؟ پاسخ کوته این است که به طور حتم می شود از تکرارهای زیاد نیز استفاده نمود.

من از تکرارهای زیاد در همه برنامه های تمرین استفاده می کنم اما فقط برای مبتدی هاست که این کار را انجام نمی دهم. دلیلش این است که دلم می خواهد در مراحل اولیه تمرینات قدرتی افراد فرم حرکات را به خوبی یاد بگیرند.