آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

اگر می خواهید جز افراد موفق در باشگاه باشید، باید از هر لحظه ی زمان خود، نهایت استفاده را ببرید و به انجام تمرینات واقعی مناسب بپردازید.

چه تعدادی از ما واقعا سخت تمرین می کنیم؟

به بیان دیگر، بیشتر افراد به باشگاه می روند و فکر می کنند که حجم وسیعی از تمرینات را انجام داده اند، بعضی دیگر تنها یک مسیر را در باشگاه دنبال می کنند و به این فکر نمی کنند که بعضی اوقات بدن آن ها نیاز به تغییراتی دارد. اکثرا، با وزنه های مشخص یک سری از حرکات تکراری را انجام می دهند، بدون اینکه حتی لحظه ای به تغییر وزنه ها فکر کنند.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

کدامیک برای تراشیدن عضلات شکم مناسب ترند؟ تکرارهای سریع یا تکرارهای آهسته

فرضیه: انجام حرکات شکم با سرعتی آرام و کنترل شده اهمیت بالایی دارد برای ارتقا سایز و تفکیک عضلات شکم. بدنسازان برای زمانی طولانی است که از حرکات آرام و کنترل شده استفاده می کنند برای افزایش زمان تحت فشار قرار گرفتن عضله و اطمینان یافتن از اینکه عضلات هدف کار اصلی را انجام دهند بدون تاب و حرکات اضافی بدن.

نظر مخالفین: در مقابل برخی معتقدند تکرارهای سریع تعداد بیشتری از فیبرهای عضلات را بکار می گیرد، از این رو در هنگام استفاده از تکرارهای سریع برای حرکات شکم هم این مسئله صدق می کند.