آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تونی فریمن 

جدای از مسئله ژنتیک که سیاهپوستان در خیلی از رشته های ورزشی برتری قابل توجهی نسبت به سفیدها دارند، تونی فریمن و امثال او از الگوهای مثال زدنی پشتکار و خستگی ناپذیر، هستند.

فریمن ۴۶ ساله که هنوز در جمع ۱۰نفر اول جهان است، کسی که تازه در ۳۹ سالگی کارت حرفه ای خود را دریافت کرد و به لقب آقای ایکس را دادند. قبلا هم اشاره کرده بودیم که اگر در ناحیه سینه دچار پارگی نمی شد و اندکی عدم بالانس بین سینه چپ و راست او به چشم نمی امد شاید امروز در کارنامه او قهرمانی های بیشتری به چشم می خورد.