آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

سرانجام آرزوی دیرینه علاقه‌مندان پرورش‌اندام که دوست داشتند یکی از قهرمانان کشورشان در مسابقات حرفه‌ای پرورش‌اندام مقام بیاورد توسط بیت‌الله عباسپور برآورده شد.

حالا باید سطح آرزوهایمان را ارتقا دهیم و آرزو کنیم که ورزشکاران بیشتر و عناوین بهتری توسط بیت‌الله و دیگر ورزشکاران‌مان در آینده به‌دست آید.

با بیت‌الله عباسپور مصاحبه‌ای انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید: