آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
3+

دم و بازدم

همه کارشناسان در دنیای سلامتی و تناسب اندام در مورد حبس نفس در طول تمرین با وزنه، هشدار می­دهند. حبس نفس می­تواند باعث افزایش فشار خون شود، بدلیل افزایش فشار داخلی شکم. باید در طول فاز کانسنتریک تکرارها هوا را از داخل ریه ها بیرون داده (بازدم) و در بخش منفی تکرار هوا را داخل ریه ها (دم) بکشید. متخصصین بعنوان راهی برای انجام صحیح این کار توصیه می­کنند تکرارها را با صدای بلند بشمارید برای اطمینان یافتن از عدم حبس نفس در طول تمرین.