آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

صرف نظر کرد که پرورش اندام به معنی و مفهوم افزودن بر حجم عضلانی بوده و حجم در این ورزش از اولویت اول برخوردار است اما این واقعیت را نیز نمی توان انکار کرد که برای شرکت در مسابقات و همچنین برای رسیدن به بدنی قابل عرضه در اماکن ورزشی علاوه بر داشتن حجم عضلانی، فرد نیاز به داشتن تناسب و زیبایی عضلانی نیز دارد.
افزایش حجم عضلانی همواره با تجمع چربی زاید در لابلای عضلات و در زیر پوست همراه بوده است و در صورتی که حجم عضلانی توام با چربی های زاید را مقدس دانسته و درصدد آب کردن چربی های زاید انباشته شده در بدن بر نیامده و یا از تجمع چربی زاید در حد افراط جلوگیری نکنیم در نهایت با حجمی زنانه و غیر قابل عرضه در مسابقات و نازیبا مواجه خواهیم شد که کمترین ارزشی از نظر داروی و زیبایی شناختی نداشته و فقط و فقط به درد فیگور گرفتن از روی لباس و کاپشن می خورد.