آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

عضلات زیر بغل و پشت

برای اجراء این تمرین شما به  یک میله هالتر، یک جفت دمبل و یک میله بارفیکس احتیاج دارید. تمرین با حرکت بارفیکس به‌ صورت دست باز آغاز می‌شود که باعث اعمال فشار روی بخش خارجی زیر بغل‌ ها می‌شود پس از آن دوباره بارفیکس است اما این‌ بار به‌ صورت دست ‌جمع که باعث می‌شود بخش داخلی زیر بغل بیشتر تحت‌ فشار قرار بگیرد.

آقای مایک ریان که در تنظیم این برنامه تمرین نقش داشته است می‌گوید من بدنسازان بزرگ زیادی را دیده‌ ام که حرکت زیر بغل سیم‌کش را با تمام وزنه‌ های دستگاه انجام می‌دهند اما وقتی نوبت به بارفیکس می‌رسد در نقش یک مبتدی ظاهر می‌شوند و این حرکت به‌نظرم برای هر بدنسازی که می‌خواهد عضلات پشت خوبی بسازد، بسیار ضروری است.