آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
20+

تمرین سرشانه با جی کاتلر
۱۲ هفنه به سوی توسعه
اگر برای شکل دادن شانه های خود آماده هستید؛ ۶ حرکت قدرتی را جی کاتلر معرفی می کند که در برنامه های تمرین خود از آنها استفاده می کند. به مدت ۱۲ هفته و از این حرکات در تمرین شانه خود استفاده کنید تا بتوانید رشد و توسعه ناحیه شانه را ببینید.