آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

«تک» پشت بازو

می شود از تکنیک تمرین تک دست به صورتی موفق برای خیلی از گروه های عضلانی بدن استفاده نمود. این روش قبل از هر ویژگی دارای این مزیت است که بالانس اضافه بار روی سمت چپ و راست بدن را به درستی اعمال می کند.
در این مقاله ۵ حرکت تک دست برای پشت بازوها معرفی می کنم جهت افزایش دادن حجم عضلات ۳ سر. با چند حرکتی که اینجا معرفی می شود ، هم می شود تمرین پشت بازو را متحول کرد هم گاهی به طور کلی یک برنامه را فقط با این حرکات اجرا کرد تا عضلات شوک شوند.