آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
5+
مطلوب ترین گروه عضلانی برای تمرین چیست؟ احتمالا همگی موافقیم که عضلات پا مطلوب ترین گروه عضلانی می باشند. دومین گروه عضلانی مطلوب برای تمرین کدامیک می باشد. بعضی از افراد ممکن است بگویند دلتوئید، برخی دیگر می گویند عضلات شکم. حرفه ای IFBB جان “دیزل” مورل می گوید عضلات پشت.