آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
7+

بدون شک تمرینات سوپرست به عنوان شوک دهنده شماره یک به حساب می آیند. مزایایی که این تکنیک برای بدنسازان دارا می باشد بیشمار است. برای مثال، در قیاس با تمرینات معمولی فیبرهای عضلانی بیشتری در طول تمرین وارد عمل میشوند. هورمون رشد بیشتری ترشح میشود. افزایش دانسیته (چگالی) و میتوکندری (اتاقک سوخت ساز) که منجر به تولید بیشتر انرژی میشود، رخ خواهد داد.
این سوالی است که هر بدنساز واقعی می بایست قبل از ورود به باشگاه از خود بپرسد. این بدین معنی میباشد که هر بار که پا به باشگاه میگذارید تا تمرین کنید می بایست تمریناتتان از جلسه قبل مثمرثمرتر و با شدت بیشتر اجراء شود. در این مقاله سعی شده تا راهکارهایی که باعث میشود به این هدف نائل شوید برایتان توضیح داده شود.