آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

تمرینات سنگین بدنسازی

وزنه های افراطی

هر از گاهی ممکن است در چیزهایی که خوب هستند نیز دچار افراط شوید تمرینات سنگین بدنسازی یک ایده بسیار خوب به حساب می آید اما تا جایی که مربوط به افزایش سایز عضله می شود از لیست ضروریات خارج می شود.
برای افزایش سایز باید از سنگین ترین وزنه ممکن با فرم درست در قالب ۱۶ الی ۱۰ تکرار استفاده کنید و از حرکات پایه ای بهره ببرید. خیلی از بدنسازان تمرکزشان روی استفاده از حداکثر وزنه با دامنه تکرارهای کمتر یا فرم حرکتی نادرستی است.

اگر ست به ست، حرکت به حرکت بخواهید کمتر از ۶ تکرار اجرا کنید به احتمال زیاد چیزی به غیر از درد مفصل و تاندون به دست نخواهید آورد. اگر همیشه از وزنه هایی استفاده کنید که شما را ناچار به تقلب در فرم حرکت کند، یعنی که به طور مشخص روی عضله هدف خود استرس وارد نمی کنید. اگر نمی خواهید بزرگتر شوید همیشه می توانید از انجام ۶ تکرار را به تنهایی ندارید.