آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

بسیاری در صفحه فیس بوک یا در سیستم دریافت برنامه سوال میکنند تمرینات ما در ماه رمضان با این تابستان داغ چگونه باشد؟

برای این عزیزان روزه دار ۸ توصیه داریم:

۱ – به علت تغییر تغذیه و ضعف بدنی در ماه رمضان توصیه می شود تمرینات خود را محدود کنید، به عنوان مثال تمریناتی که در ۴ ست ده تایی است را در ۲ ست ده تایی و تمریناتی که در ۳ ست ده تایی می باشد را در یک ست ۱۵ تایی انجام دهید.

۲ – اصراری نداشته باشید که رکورد های تمرینی قبل ماه رمضان انجام دهید، چون شما بدن خود را در یک وضعیت جدید قرار داده اید که به آن عادت ندارد.

۳ – بهترین زمان تمرین برای شما یک ساعت بعد از افطار می باشد.