آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

برای داشتن ساق هایی بزرگ و توسعه یافته علم می گوید که باید اولویت ها را وارونه کنید. البته خیلی بستگی دارد که در حال حاضر کاری برای ساق ها انجام می دهید یا خیر؟ آنهایی که علی رغم تمرین چند ساله راضی نیستند این مقاله به کارشان می آید. بعضی ساق ها برای پرش طراحی شده اند. بعضی برای دویدن بهتر هستند و برخی به طور اخص برای تولید توان (قدرت*سرعت) ساخته شده اند. بدون در نظر گرفتن اینکه عضلات ساق شما از کدام دسته است نباید پیشرفت تان در رشد این عضلات با توقف روبه رو شود و به عبارت دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که ساق های شما کم توسعه، بدون شکل و ضعیف باقی بمانند. مثل هر چیز دیگری علم و تجربه بهترین راه را نشان می دهند.

نقش ژنتیک

هیچ شکی نیست که ژنتیک نقش قابل توجهی در محل درج عضلات، فرم و عملکرد ساق ها دارد. ژنتیک جای خودش را دارد اما نمی توانید برای عدم رشد ساق های خود بهانه بیاورید.

من با صدها ورزشکار برخورد کرده ام که اظهار می کردند در هر جلسه تمرینات سختی روی ساق انجام داده اند اما به نتیجه ای نرسیده اند. بنابراین قبل از آنکه با من تمرین را شروع کنند رویای ساختن ساق هایی مثل الماس را از سر خود خارج کرده اند. برای حل مشکلات عضلات ساق کاری را انجام دادم که به نظرم خیلی واضح و ساده بود. من در مورد مبانی فیزیولوژی نوع فیبر و خواص فعال سازی عضلات ساق تحقیقاتی انجام دادم و همه را در قالب یک برنامه تمرینی طراحی کردم. شما باید آنچه که برایتان مفید است را انجام دهید و آنچه نتیجه ندارد را کنار بگذارید و خودتان را روی تحقیقات صرف قفل نکنید.