آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

تمرینات کتل بل بخش سوم

مقدمه:

در تمرینات کتل بل بخش سوم ما می پردازیم به حرکت برخاستن ترکی یا (Turkish Get Up) که برای این مقاله بطور خلاصه به آن (TGU) خواهیم گفت. غالب اوقات اشخاصی که این حرکت را شروع میکنند بخاطر دشوار بودن یادگیری آن تمایلی به انجامش ندارند. ولی اگر به انجام آن ادامه دهند در آن مهارت پیدا کنند و فواید آن را مشاهده کنند, از حرکات مورد علاقه آنها میشود.
برخاستن ترکی (TGU) یک تمرین برجسته برای افزایش قدرت, قابلیت انعطاف, استواری و استحکام تمامی سراسر بدن است. این حرکت مخصوصا خود را به عنوان یک تمرین توانبخشی ونوسازی برای شانه ها ثابت کرده. اضافه بر آن, استادی در TGU تمامی حرکات تمرینی در بالای سر را آسان تر و ایمن تر خواهد کرد.