آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

روند پیشرفت در سلطان حرکات

ددلیفت یا همان سلطان حرکات حرکتی است که به جرات می توان ادعا کرد در طول اجرای آن بیشترین تعداد از بخش های بدن به رشد و افزایش قدرت تحریک می شوند؛ ولی برای کسب بهترین نتایج از آن باید در هنر اجرایش استاد شوید!

در سلطان حرکات مثل ددلیفت، این شعار قدیمی که “هرچه وزنه بیشتری جابجا کنید، بیشتر رشد می کنید!” هم بیشتر صدق می کند. جابجا کردن وزنه های بیشتر به معنی تمرین سنگین تر است، ولی این مسئله نیاز به فرم بی نقص در اجرای شما دارد، از این طریق اولا می توانید به نتایج بهینه ای از نظر افزایش سایز و قدرت عضلات دست یابید، ثانیا از خطر آسیب دیدگی دور بمانید.

فرنک کلپس، مربی مطرح تمرینات قدرتی در پنسیلوانیا، شرح می دهد که چقدر فرم اجرا در این حرکت اهمیت دارد. “همانقدر که حرکت یک گلف باز، زمانی که چوب گلف را تاب می دهد برای اینکه ضربه ای به توپ بزند به ظاهر ساده به نظر می رسد ولی در باطن باید بسیار دقیق و ماهرانه باشد، ددلیفت هم در ظاهر حرکت بسیار ساده ای است، ولی در باطن لازم است در هر یک از تکرارها، تمرکز و دقت کاملی داشته باشید برای اینکه تمام اجزاء دخیل در حرکت در هماهنگی و تناسب کامل با یکدیگر عمل کنند.”

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
4+

ددلیفت نیمه

ددلیفت حرکت بزرگی برای افزایش قدرت کلی در بدن است. چون نقطه گیر این حرکت جایی است که هالتر به ارتفاع زانو می رسد یک روش حذف برای تقویت قدرت در این ناحیه خاص وجود دارد و با تکیه بر آن می توان قدرت لیفت را افزایش داد.
در لیفت وقتی وزنه به زانوها می رسد، قدرت افت می کند، برای غلبه کردن بر این مشکل و ارتقای وزنه لیفت می توان لیفت های نیمه بالا را انجام داد که بعضی ها به آن ددلیفت نیمه لقب داده اند. لیفت نیمه یعنی انجام حرکت از ارتفاع بالا.