آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

پرسش کای گرین

چقدر مسئولیت پذیر هستید؟ برای اهدافی که در سر دارید چقدر روی خودتان حساب می کنید؟ آیا واقعا مسئولیت شکست و موفقیت خود را پذیرا هستید؟ یک چربی تا چه میزان می تواند شما را در رسیدن به موفقیت یاری دهد؟ پاسخ این سئوالات را از کای گرین بگیرید.

یک مربی می تواند شما را کمک کند تا برای شرکت در مسابقه آماده شوید. او می تواند رژیم غذایی تان را طراحی کند و در انجام تمرین ها یاری دهد. جرج فرح برای من کمک خیلی بزرگی است و من به او اعتقاد دارم. اما افرادی قصد شرکت در مسابقات را ندارند شاید نیازی به مربی خصوصی نداشته باشند. البته همیشه خوب است اگر دیدگاه های متفاوت را بگیرید و کسی را داشته باشید که هدفمند کارایی تان را بررسی کند اما لازم است به خاطر داشته باشید که بدنسازانی انفرادی ترین ورزش است. همه چیز در این رشته بستگی به خودتان دارد و فیزیک خودتان.