برچسب: تمرین،بدنسازی،پرورش اندام،نکات برای بهبود تمرینات هوازی،تاثیر گوش دادن به موسیقی در حین ورزش،تاثیر افزایش شیب تردمیل،بدون دست کار کردن روی تردمیل،چگونگی بهبود تمرینات هوازی