آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

احساس تشنگی

از دست دادن مقدار زیادی مایعات یعنی نه تنها نمی توانید از لحاظ فیزیکی به خوبی عمل کنید، بلکه نمی توانید به خوبی فکر کنید و تصمیم های درستی اتخاذ نمایید. اگر قبل از شروع تمرین گاهی حس خستگی دارید این مقاله را بخوانید.
هستند کسانی که حتی قبل از شروع تمرین هم احساس خستگی می کنند. وقتی که از آنها درباره وضعیت آب رسانی بدن سوال کنید معمولا به این نتیجه می رسید که به اندازه کافی آب نمی نوشند. فراتر از این، می تواند دلیلش این باشد که آنها نیاز به کمک اضافی از نوشیدنی های ریکاوری داشته باشند به طوری که نمک و الکترولیت های از دست رفته از طریق تعریق را جایگزین کنند.