آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

بازوهای تازه نفس

جاناتان دلاروسا جدا از شباهت های فیزیکی و چهره ای که به ویکتور مارتینز دارد، محل زندگی اش هم با او مشترک است و از طرفی قرارداد اسپانسری هر دوی شان نیز با شرکت MHP است. او که در عرصه حرفه ای یک تازه نفس به حساب می آید اینجا نمونه تمرین بازوی خود را معرفی کرده و یک نمونه رژیم غذایی دوران مسابقات خود را نیز ارائه کرده است.

او با این سایزهای بزرگ عضلانی با وزن حدود ۱۰۵ کیلوگرم روی صحنه می رود. جان یکی از زیباترین فیزیک هایی است که اخیرا به جمع حرفه ای ها آمده است. او دارای آینده ای مستعد و تلفیقی از حجم و تناسب است که با وزنی حدود ۱۰۴ کیلو روی صحنه می رود.