آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

هدف گیری اشتباه در عضله

جلو بازوها مثل همبرگر هستند! همه مردم آنها را دوست دارند. از بچه بخواهید یکی از عضلاتش را نشان دهد او به شما بازوی خود را نشان  خواهد داد. جلو بازوها نه تنها مترادف با فیگور گرفتن هستند بلکه هم معنی با بدنسازی هم می باشند. بعد از گذراندن سال اول در باشگاه احتمالاً آنقدر در مورد حرکات جلو بازو شنیده و دیده اید که ممکن است فکر کنید همه چیز را در مورد بازوها میدانید و احتمالاً می خواهید که از خواندن این مقاله صرف نظر کنید. این کار را نکنید این مقاله برای شما است چون احتمال این وجود دارد که شما حداقل یکی از اشتباهاتی که در ادامه ذکر می شود را انجام دهید. در این مقاله اشتباهات رایج در تمرین جلو بازو را بررسی کرده و برای اصلاح هر کدام از آنها راه حل های ساده ای را معرفی خواهیم کرد.