آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

چنان که بنا باشد فهرستی تهیه شود که بدنسازان خوش استیل و آنهایی که بیشتر از حجم به زیبایی بدن خود پرداخته اند در آن نامشان گنجانده شود بی شک یکی از آن اسامی باید تروی آلوز باشد این حرفه ای پا به سن گذاشته از جمله متناسب ترین بدن های دنیاست که در زمره قربانیان بازی حجم به حساب می آید. در این بخش قصد داریم نگاهی به تمرینات سینه او داشته باشیم.

پرس سینه با دمبل

آلوز پشت روی یک میز پرس دراز می کشد و در کمر خود قوس کوچکی حفظ می کند در چنین وضعیتی یک جفت دمبل بر می دارد و با دستانی کاملا صاف آنها را بالای سر خود به شکلی که کف دستانش رو به جلوی بدن میباشد نگه میدارد. برای شروع حرکت آرنج هایش را خم میکند و به وزنه ها اجازه می دهد پایین بروند به طوری که پایین رفتن دمبل ها حدود ۲ الی ۳ ثانیه به طول می انجامد و در پایین ترین نقطه از دامنه حرکت دمبل ها به قدری به عضلات خارجی سینه نزدیک هستند که چند سانتیمتری بیشتر نمانده تا با هم تماس برقرار کنند. او با عقب کشیدن شانه ها و قوس دار نگه داشتن پشت خود دمبل ها را در یک مسیر مستقیم به سمت بالا پرس می کند (اما آرنج ها را تا انتها قفل نمی کند). تروی آلوز می گوید زمانی که دمبل ها را به سمت بالا پرس می کنم اجازه نمی دهم نشیمن گاهم از روی صندلی دستگاه بلند شود. او همچنین دقت میکند که سینه هایشان را به سمت بیرون نگهدارد و با این کار از اعمال فشار بیش از اندازه روی شانه هایش جلوگیری می کند. در بخش بالای حرکت نیز الوز عضلات سینه اش را منقبض میکند و پس از آن تکرار بعدی را آغاز می کند.