آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

حرکات زیر بغل

براندوان کری ۶ روش جدید برای ساختن قدرت را معرفی می کند. جدا از ددلیفت و اسکوات، براندون حرکاتی را معرفی می کند که همگی برای افزایش قدرت در کل بدن موثر هستند.

منبع قدرت عضلات

  • حرکتی فراموش شده: پرس پرتابی

همانطور که شاید قبلاً هم خوانده باشید، فکر می کنم ددلیفت بدون شک سلطان همه حرکات تمرینی است چون بهترین معیار برای سنجش قدرت است. اما یکی از حرکات بسیار موثری که در پرورش قدرت عضلات بالاتنه و عضلات میانی بدن نادیده گرفته شده پرس پرتابی سرشانه است که اساساً یک نوع پرس سرشانه با هالتر است که با اندکی کمک از عضلات ران اجرا می شود.
اگر در حرکات پرس پرتابی قوی تر شوم، می دانم که در تمام دیگر حرکات بالاتنه هم به خوبی قوی شده ام. به نظرم این بهترین راه است برای توسعه قدرت در پرس سینه. این حرکت نیاز به ثبات خوبی در عضلات میانی بدن است و بالانس نیاز دارد.
یک روش خوب برای عادت کردن به این حرکت این است که با پرس سرشانه شروع کنید و زمانی که شانه ها ناتوان شدند سراغ پرس پرتابی بروید. اندکی پرش در بخش شروع پرس نیروی کافی جهت عبور وزنه از نقطه گیر را تولید می کند و اجازه می دهد چند تکرار انقباضی بدون کم کردن وزنه انجام دهید. البته باید دقت کنید و نباید وزنه را در پرس پرتابی خیلی سنگین کنید که باعث بر هم خوردن تعادل بدن شود و شما را در معرض آسیب عضلات میانی بدن یا کمر قرار دهد.