آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

براندوان کری بدنساز جوان و پر سایز آمریکایی در جرگه حرفه ای آینده خوبی در پرورش اندام خواهد داشت. او یکی از سخت ترین جلسات تمرین کل زندگی خود را معرفی کرده است که جزئیات آن جالب است. تقریبا همه سر این موضوع اتفاق نظر دارند که ددلیفت بهترین تک حرکت برای ساختن حجم عضلانی در کل بدن به حساب می آید. کشیدن وزنه سنگین از روی زمین نیازمند قدرت هماهنگ در کل بدن است و گروه های کوچک و بزرگ بدن باید با هم هماهنگ عمل کنند. ددلیفت به تنهایی حرکتی انرژی گیر است و تاثیر زیادی در افزایش سایز عضلات دارد. حال اگر با سلطان حرکات بالاتنه یعنی پرس سینه جفت شود اثرات آن بسیار زیاد می شود. در ادامه سخت ترین جلسه تمرین براندوان کری را به روایت خودش بتوانید.