برچسب: تمرین،بدنسازی،پرورش اندام،بازو،بازوی بزرگ،قوی شدن بازو،قوی بودن بازوی بزرگ،تمرینات برای پشت بازو،اهمیت تقویت پشت بازو،پرس سینه زمینی،قوی کردن عضله های کوچک