آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

حرکت شناسی

این مقاله به نوعی یک مقاله حرکت شناسی کوچک است که استاد آن یک بدنساز حرفه ای به نام براندون کری است. اینجا نکاتی درباره خواص و تکنیک های اجرایی حرکاتی مثل ددلیفت رومانیایی و جلوبازو دمبل و… بازگو شده است.

تفاوت ددلیفت پا صاف و رومانیایی

هر دو از انواع ددلیفت استاندارد به حساب می آیند اما در نواحی هدف اندکی با هم فرق می کنند. بزرگ ترین تفاوت در پشت و زانوهاست. در ددلیفت پا صاف پشت در بخش پائین حرکت اندکی قوس پیدا می کند و زانوها در طول حرکت کامل صاف باقی می مانند. اما در ددلیفت رومانیایی پشت صاف (یا اندکی خمیده) حفظ می شود و زانوها نیز اندکی خم حفظ می شوند. در لیفت پا صاف اجازه می دهید هالتر اندکی از بدن فاصله بگیرد و از این جهت حرکت برای فیله های کمر بهتر است. در ددلیفت رومانیایی باید وزن را در طول حرکت نزدیک بدن حفظ کنید.
چون در این حرکت کمر در یک حالت فیکس می ماند، به صورت ایزومتریک درگیر می شود اما بار اصلی روی پشت پا و نشیمن گاه اعمال می شود. اگر در ناحیه کمر مشکل دارید، احتمالا باید از انجام ددلیفت پا صاف اجتناب کنید گرچه لیفت رومانیایی هم می تواند برای کمر مشکل ساز شود (برای کسانی که مشکل کمر دارند).

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

مچ برعکس

می دانید حرکات دمبل و هالتر بهترین گزینه های افزایش حجم عضلانی هستند. در مورد عضلات زیربغل هم حرکات هالتر و دمبل بهترین گزینه ها به حساب می آیند. زیر بغل هالتر خم بخشی جدا نشدنی از تمرین قهرمانان است که اینجا به بررسی مدل مچ برعکس آن می پردازیم. تمرکز اصلی روی چگونگی دستیابی به انقباض کامل در دامنه حرکت است.