آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

یک ست پرس سینه را به پایان رسانده اید. ۶ تکرار حرکت با وزنه ۷۰ کیلویی اجرا کرده اید و هدف تان ۸ تکرار بوده است. اما یار کمکی ندارید. بعد از تکرار ۶ احساس خستگی شدید می کنید. میدانید که با کمک می توانید ۷یا ۸ تکرار هم انجام دهید. اما در تکرار ۶ کار را تمام می کنید و وزنه را روی پایه می گذارید.
راه حل ساده است. در حال تلاش برای اجرای تکرار ششم هستید و آن را کامل می کنید. یار تمرینی تان تشویق می کند که تکرار ۷ را انجام دهید. وزنه را پائین می برید و آنرا حدود ۱۵ سانتی متر از سینه دور می کنید و همانجا گیر می کنید.
بدون یار تمرینی که باشید اینجا در یک مخمصه افتاده اید اما یار تمرینی حضور دارد وچیزی حدود ۴ یا ۵ کیلو وزن هالتر رابرایتان حمل می کند تا وزنه از نقطه گیر عبور کندو به بخش بالایی برسد. پس از یار تمرینی می خواهید که تکرار هشتم را اجرا کنید. شما به آرامی وزنه را پائین می برید اما برای بالابردن آن توانی ندارید و نمی توانید آن را از سینه دور کنید. حالا یار نمرینی بین ۵ الی ۱۵ کیلو کمک تان می کند و با همان مقدار کمک می توانید وزنه را پرس کنید و تکرار آخر را کامل کنید. این می شود شرح کامل ۲ تکرار اضافی کمکی.