آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

شل سازی عضلات

نحوه تمرین کردن:

شل سازی عضلات را همانند هر مهارت ورزشی دیگر با تمرین مناسب و کافی می توان یاد گرفت.
روزی یکبار در رختخواب (درست هنگامی که از خواب بر می خیزید) معمولاً بهترین مواقع برای انجام دادن این نوع تمرین است.

بعد از دو هفته تمرین روزانه توجه به این نکته که کجا باید تنش عضله خود را حفظ کرده و کجا باید آن را رها کنید برایتان آسانتر می شود .خیلی زود می توانید تمرین های شل سازی پیشرفته ای را انجام دهید بدون آنکه از قبل عضلات خود را منقبض کنید.
وقتی در انجام این تمرین مهارت لازم را کسب کردید فقط نیاز دارید که روی تنش خود تمرکز کنید و فرمان ذهنی (رها کن) را بکار گیرید تا عضلانتان شل شود.