آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

چارلز گلس به شما می گوید که چرا بعضی بدنسازان دچار مشکل بی تناسبی هستند.

مربی بزرگ پرورش اندام حرفه ای اعتقاد دارد که خالکوبی می تواند به نمایش تفکیک کامل عضلات در مسابقات لطمه بزند. او استن مک کوای یکی از بدنسازان خوش استیل دسته ۲۱۲ پوندی حرفه ای را مثال زده که در آخرین مسابقه اش خیلی خیلی خوب ظاهر شده، اما وجود خالکوبی در ناحیه عضلات پشت او باعث تاریک شدن پوست شده و به اعتقاد چارلز گلس نتوانست تفکیک یک بخش از عضلات پشت را درست نمایش دهد و همین موضوع  به ضرر او تمام شد. او می گوید من کاری ندارم که هر کسی با بدنش چه کاری می خواهد انجام دهد چون به من ارتباطی ندارد، اما از نگاه مسابقه ای خالکوبی می تواند با نمایش درست بدن تداخل کند چون خطوط تفکیکی را تا حدودی ضعیف می کند.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

اولویت بندی اعضای بدن، برای رسیدن به یک بدن متقارن در بدنسازی ضروری است

شاید اگر کل یک جلسه تمرینی را به کار کردن بر روی یک نقطه ضعف اختصاص بدهید و یا در نهایت آن را با یک عضله کوچک دیگر، مثل شکم ترکیب کنید، بهترین نتیجه را بگیرید. برای مثال، شما در مورد پاهای ضعیف، می توانید عضله های چهار سر ران و همسترینگ را در دو روز متفاوت تمرین بدهید….

هر کسی یک ضعف دارد. در ابتدای کار، همه عضله ها ضعیف هستند ولی وقتی که رشد بیشتر و بیشتری را تجربه می کنید، نقطه ضعف های منحصر به فرد شما هم بیشتر مشخص می شوند. همه اعضای بدن و حتی بخش های مختلف یک عضله شما هم با یک سرعت یکسان رشد نمی کنند پس هر کسی یک ضعف دارد.