آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+
زمان مطالعه: کمتر از 4 دقیقه

رژیم ورزشی و غذایی بانوان

بسیاری از خانم های علاقه مند به ورزش یا ورزشکار در رابطه با نوع برنامه های غذایی یا رژیم ورزشی خود دچار سردرگمی هستند چرا که منابع و اطلاعات موجود در جامعه بیشتر متمرکز بر رژِیم های غذایی یا تمرینی کلی یا منحصرا آقایان می باشد اما تفاوت هایی بین اصول جزیی ورزش خانم ها با آقایان موجود می باشد. البته اصول کلی ورزش یکی است. قوانین و اصول هر رشته ورزشی با رشته دیگر تفاوت دارد اما مطالبی که در اینجا به آن خواهیم پرداخت بیشتر در رابطه با ورزش بدنسازی می باشد چرا که بدنسازی علاوه بر این که به عنوان یک رشته ورزشی جداگانه می تواند مورد نظر افراد باشد، خود به عنوان پایه سایر رشته های ورزشی نیز در نظر گرفته می شود.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

توصیه های غذایی برای ورزشکاران باید نیازهای ورزشکاران را چه در ورزش های قدرتی و چه در ورزش های استقامتی تأمین نماید و یک ورزشکار باید بر طبق الگوی درست مصرف مواد غذایی مناسب تمرینات خود را دنبال نماید. رژیم غذایی مناسب برای ورزشکاران صرف نظر از نوع و شدت برنامه های تمرینی باید به نسبت بیشتر از ۵۵% از کربوهیدرات، کمتر از ۳۰% از چربی و حدود ۱۲ تا ۱۵% از پروتئین تأمین شود: