آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

عادات غذایی یکی از مهمترین عوامل موثر در شکل گرفتن الگوی غذایی انسان است که تعیین کننده چگونگی انتخاب، آماده کردن، طبخ، مصرف و نگهداری مواد غذایی می باشد.

حقیقت هایی در مورد سلامتی و تغذیه

عادات غذایی ریشه در عوامل مختلفی مانند شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی، مذهبی، کشاورزی و بسیاری عوامل دیگر دارد که سینه به سینه و نسل به نسل به افراد رسیده و ریشه در باورهای انسان دارد. ما معمولا بدون تفکر و تعمق، از عادات غذایی پیروی می کنیم و توجهی به اثرات آنها در سلامت خود نداریم، در حالیکه بسیاری از عادات غذایی معمول ما ممکن است نا مناسب بوده و اثرات نا مطلوب و گاه جبران ناپذیری در سلامت ما بجای گذارد. بنابراین شناخت عادات غذایی و تاثیر آنها در سلامت انسان، در شکل گیری الگوی غذایی صحیح و مناسب و برخورداری از تغذیه کافی، متعادل و متنوع، گام بسیار موثری است. اکنون پاره ای از عادات غذایی را که می توانند اثرات نامطلوبی در تغذیه و سلامت انسان به جا گذارند، بررسی می کنیم:

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

ما در این مقاله روش هایی برای افزایش طبیعی هورمون تستوسترون را به شما معرفی خواهیم کرد.

تمرین وزنه در عصر

از آنجایی که سطح طبیعی هورمون تستوسترون بدن صبح ها و اویل عصر بالاتر است شاید در تمرینات صبح قوی تر باشید. با این حال مشخص شده که سطح تستوسترون در ادامه روز دچار افت سطح می شود بنابراین تمرین عصر می تواند به افزایش سطح تستوسترون در بدن کمک کند.

وزنه زدن

تمرین با وزنه های سبک و متوسط باعث افزایش سطح تستوسترون در سرم خون می شود. همچنین تمرکز روی حرکات چند مفصلی / ترکیبی مثل اسکوات، ددلیفت، زیربغل هالتر خم، پرس سینه و … با وزنه های سنگین و حداکثر ۶ الی ۸ تکرار با استراحت های نسبتاً کوتاه بین ست ها (۱ الی ۲ دقیقه) باعث یک پاسخ هورمونی بزرگتر می شود.