آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

عضلات تشنه

می دانید که رشد عضلات نیازمند پروتئین زیادی است، اما همین عضلات نیازمند آب بیشتر نیز هستند.

برای آب خوردن منتظر تشنگی نمانید که روی اجراهای تمرینی تان تاثیر مخرب دارد. بنابراین سعی کنید. بدن تان را با آنابولیک ترین عامل موجود پر کنید. بهتر از آب معدنی چیز دیگری نیست، آن مهمترین عامل سودمند برای بدنتان است به ویژه اگر به سختی تمرین می کنید. آب یکی از آناتومیکی ترین و مهم ترین مواد مغذی است که می توانید مصرف کنید، بدون شک تاثیر منفی کم آبی کاملاً روی اجراهای تمرینی ،رشد عضلانی و ریکاوری تان موثر است. احتمالاً شنیده اید که بدن انسان شامل تقریباً دو سوم آب است. به هر حال این میزان اهمیت آب را روی عضلات تان به ویژه در اوقات ورزش نشان می دهد.