آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

تغذیه در دوره تمرینات و آماده سازی بدن نقش مهمی دارد، اما نباید فراموش کرد که تمرینات بدنی عمومی و اختصاصی باید حداقل تحلیل سلولی را به همراه داشته باشد تا عملکرد بهتر شود و بهترین وضعیت ممکن را برای آماده سازی و بدنسازی ایجاد کند.
بنابراین، باید توجه داشته باشیم که برای داشتن قدرت بدنی مناسب، رژیم غذایی به تنهایی کافی نیست و همراه با رژیم غذایی متعادل، تمرینات بدنی نیز لازم است.