آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

تحول عضلات پا

اگر قرار باشد، گروهی عضلانی از بدن را به عنوان رایج ترین نقطه ضعف در بین بدنسازان کلاسیک بیان کنید، آن عضله چه خواهد بود؟ اگر بگویید عضلات پا، کاملا پاسخ تان صحیح است. در واقع طفره رفتن از تمرین پا در میان بدنسازان کلاسیک بسیار رایج است و همین غفلت یکی از مهمترین دلایل عدم دستیابی افراد به بدنی متناسب و کامل است.

ولی نگران نباشید، با اجرای این برنامه می توانید با خیال راحت باشگاه را ترک کنید، راحت به این دلیل که مطمئن می شوید عضلات پای شما چاره ای ندارند جز اینکه رشد کنند!