آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

* خیلی‌ها اصرار دارند که به دنیای حرفه‌ای‌ ها وارد شوی. نظرت چیست؟

ـ البته. وارد خواهم شد. اما برخی‌ها که انتقاد می‌کنند که چرا در ایران حرفه‌ای‌ ها کم هستند و چرا ورزشکاران حرفه‌ای نمی‌شوند باید بگویم که کدام شرایط حرفه‌ای وجود دارد؟ مؤسسات و کمپانی‌های فعال در این رشته و افرادی که ذی‌نفع هستند چه سرمایه‌گذاری کرده‌اند که ورزشکارانی امثال من و بیت‌الله و… بخواهند در این سطح از بدنسازی وارد شده و باقی بمانند؟