آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

علم استراحت: استراحت بین تمرین

معکوس کردن روند استراحت یک ترفند زیرکانه است، بر خلاف اینکه تقریباً هر کارشناس و متخصص در عرصه علم تمرین و بسیاری از ورزشکاران با تجربه به شما خواهد گفت که هر چه وزنه های سنگین تری جابه جا کنید به استراحت بیشتری هم بین ستها نیاز دارید و بالعکس. ولی لحظه ای با خود فکر کنید: کدامیک از این دو انرژی بیشتری از شما می گیرد، یک ست یک تکراری یا یک ست ۱۵ تکراری؟ و اینکه چرا نباید پیش از یک ست که انرژی بیشتری از شما می گیرد، زمان بیشتری استراحت کنید؟

 از نظر فیزیولوژیک معکوس کردن زمان استراحت به نوعی جالب توجه است. مقدار زمانی که شما بین ستها صرف می کنید برای این است که مقدار انرژی که در طول ست، مورد استفاده قرار داده اید بازسازی شود. ستهایی که شامل ۱تا ۶ تکرار هستند بطور عمده بر ATP ذخیره شده در فیبرهای عضلات متکی است، که البته بسیار سریع هم تخلیه می شود. انجام ست ها با ۷ تا ۱۰ تکرار به مقدار بیشتری بر کراتین فسفات تکیه دارد بعلاوه ATP موجود در عضله (که در همان تکرارهای اول به پایان می رسد)، البته کراتین فسفات مصرف شده نسبت به ATP به زمان بیشتری برای بازسازی نیاز دارد و ستهای ۱۰ تکراری و بیش از آن، علاوه بر استفاده بیشتر از کراتین فسفات بر سطوح گلیکوژن عضله هم متکی است، که بیشترین زمان را برای بازسازی نیاز دارد.