آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

بیت الله عباسپور

کرج، تهران، ایران، آسیا، جهان … المپیا:

بیت الله عباسپور یکی از برجسته ترین بدنسازان ایران بود. آنچه بیش از هر عاملی باعث شد عباسپور تا صحنه المپیا پیشروی کند، جسارت و عشق بالایی بود که در این ورزش گذاشت و نشان داد که این شوق برایش کمرنگ نشد و همچنان با شور و حرارت برای صعود بیشتر تلاش می کرد.

از همان مسابقات اولی که در سطح کشوری و استانی دیده شد او را به عنوان کسی که استیل خوبی دارد شناختند ولی شاید هرگز کسی فکر نمی کرد یک سبک وزن با قد و قامت کوتاه بتواند روزی کارت حرفه ای بگیرد و کنار بزرگان بدنسازی جهان روی صحنه برود.

به لحاظ فنی بیت الله نقاط قوت فراوانی در بدن داشت. ابتدا مجموعه کامل بدنی بود که توانسته تناسبات گروه های عضلانی را خوب با هم هماهنگ کند. پاهای او که هنوز هم در جهان شهرت دارد و بعضی ها او را یادآور تام پلاتز می دانند.

به هر حال بیت الله تا آن روزی که حال مساعدی داشت و می توانست در مسابقات حضور پیدا کند، شاید بیشتر از هر بدنساز دیگری برای ایران در مسابقات حرفه ای IFBB آبرو خرید و اگر به هر دلیلی از این حد بالاتر هم نرفت هیچ چیزی از ارزش های او و کارنامه درخشان مسابقاتش نکاست.

در مصاحبه زیر که قبل از مرگ آن مرحوم انجام پذیرفت از نحوه تمریناتش سوال پرسیده شد تا آموزش های ارزشمند او دست به دست بین علاقه مندان به ورزش بدنسازی بچرخد و نهایت استفاده را از این فرامین گرانبها برده شود.