آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

بیت اله عباسپور پس از دوسال شرکت کردن درمسترالمپیا وزن ازاد امسال شانس خود را دردسته ۲۱۲پوند محک زد ولی با تمام شایستگی ودر عین شوک تما شاگران به مقام پنجم رسید او با امادگیوطراوت خوبی به این مسابقات وارد شد ولی مقامی که شایسته او بود به اوداده نشد جالب است که افرادی قبلااز او قرار گرفتند که به گفته تمامی مطبوعات ورسانه ها ی معتبر یا به گفته خود انها درفرم خوبی قرار نداشتند به هر حال فلکس لویس اول ادوارد کوریا دوم خوزه ریموند سوم هیداتا یاماگیشی چهارم وعباسپور پنجم  وارن کلارک ششم شد

مسترالمپیا 212پوند

بیتاالله عباسپور 2014

 

بیتو