آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

بهترین مواد پروتئین ، چربی و کربوهیدرات

پروتئین: ۱-۱.۶ گرم به ازای هر پوند از بدن ( ۳.۲ گرم به ازای یک کیلو از بدن)

کربوهیدرات: ۲.۵ گرم به ازای هر پوند از بدن (۵ گرم به ازای یک کیلو از بدن)

چربی: ۲۵ گرم به ازای هر پوند از بدن (۰.۵ گرم به ازای یک کیلو از بدن)